"Dat mijn keuze niet voor niets op Borrie is gevallen is voor mij inmiddels wel zeker."

Romana de Bruijn

Assistant Accountant

To become a chartered accountant, there are two pathways in the Netherlands in terms of studying for it. Through university, you follow an economics track after which you do a master’s to get your RA certificate. Another route is straight from secondary school to take the university course at Nyenrode. During that goal-oriented course to become an RA, you start working in accountancy right away. Romana is in her third year of this course as an assistant accountant and is happy to explain why she chose this direction.

After her vwo, Romana took a gap year to have all the time she needed to choose the best course of study. With a vastly expanded subject package, everything was wide open and making that choice was not easy. During her gap year, she became more and more convinced that she did want to go to university, because she did have her pre-university diploma, but going straight to work would also suit her. Therefore, during her research, she ended up at Nyenrode University, and for a couple of years now she has been combining studies with work to eventually get her chartered accountant’s diploma.

As an SME firm, Borrie knows that competition with the big accounting firms in the Netherlands is considerable. There is a generous budget for recruitment and selection of students there, and the reputation of a big firm will also play a role. For Romana, however, it was immediately clear that she wanted to work at Borrie. The sequence of work at Borrie particularly appeals to Romana. The start is with bookkeeping, which is actually the basis, then with compiling annual accounts, and now she deals with auditing, and visits her clients independently.

“When I went to apply for a job, I mainly looked at the atmosphere the website gave off, as I didn’t really have a good idea of the services and tasks involved in the profession yet. Therefore, I hope my story will inspire others with a healthy interest in accountancy to apply to Borrie,” Romana said.

“That my choice fell on Borrie for a reason is now certain for me. I can still see myself working here in 30 years’ time. I chose for my feelings, not for an immediate car or the highest salary. There is plenty of room here for career advancement opportunities and colleagues’ doors are always open if I have questions about my studies.

MEGAN KOCH: Overtime is actually not the issue at Borrie

ROMANA DE BRUIJN: That my choice fell on Borrie for a reason is now certain for me.

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Besides work, Borrie has plenty of time for other fun things

 

"Dat mijn keuze niet voor niets op Borrie is gevallen is voor mij inmiddels wel zeker."

Romana de Bruijn

Functie: Assistent Accountant

Om registeraccountant te worden zijn er in Nederland twee trajecten wat de studie daarvoor betreft. Via de universiteit volg je een economische richting waarna je een master doet voor het halen van je RA-certificaat. Een ander traject is rechtstreeks van de middelbare school de universitaire opleiding van Nyenrode te volgen. Tijdens die doelgerichte opleiding om RA te worden, begin je meteen met het werken in de accountancy. Romana is als assistent-accountant in haar derde jaar van deze opleiding en licht graag toe waarom zij voor deze richting gekozen heeft.

Na haar vwo heeft Romana een tussenjaar genomen om alle tijd te hebben voor het kiezen van de beste studie. Met een enorm uitgebreid vakkenpakket lag alles open en was het maken van die keuze niet eenvoudig. In haar tussenjaar raakte ze er steeds meer van overtuigd dat ze wel naar de universiteit wilde, want daarvoor had ze wel haar vwo-diploma gehaald, maar meteen gaan werken zou ook wel bij haar passen. Zo kwam ze tijdens haar research uit bij de universitaire opleiding van Nyenrode, en combineert ze sinds een paar jaar studie met werk om uiteindelijk het diploma registeraccountant te halen.

Als MKB-kantoor weet Borrie dat de concurrentie met de grote accountantskantoren in Nederland aanzienlijk is. Er is daar een ruim budget voor werving en selectie van studenten en ook zal de reputatie van een groot kantoor een rol spelen. Voor Romana was het echter meteen duidelijk dat ze bij Borrie wilde gaan werken. De volgorde van werken bij Borrie spreekt Romana met name aan. Het begin ligt bij boekhouden, dat is eigenlijk de basis, daarna met het samenstellen van jaarrekeningen, en inmiddels houdt ze zicht bezig met de controle van de jaarrekening, en bezoekt ze haar klanten zelfstandig.

“Toen ik ging solliciteren keek ik met name naar de sfeer die de website uitstraalde, want ik had nog niet echt een goed idee van de diensten en taken die bij het vak horen. Daarom hoop ik dat mijn verhaal anderen met een gezonde interesse voor accountancy inspireert om te solliciteren bij Borrie,” aldus Romana.

“Dat mijn keuze niet voor niets op Borrie is gevallen is voor mij inmiddels wel zeker. Ik zie mezelf hier nog wel werken over 30 jaar. Ik heb gekozen voor mijn gevoel, niet voor meteen een auto of het hoogste salaris. Er is hier veel ruimte voor doorgroeimogelijkheden en de deur van collega’s staat altijd open als ik vragen heb over mijn studie.”

MEGAN KOCH: Overwerk is eigenlijk niet de bedoeling bij Borrie

ROMANA DE BRUIJN: Bij Borrie krijg je de vrijheid die je verdient

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Naast werk is er bij Borrie voldoende tijd voor andere leuke dingen