"Planning is altijd een uitdaging in accountancy."

Megan Koch

Assistant – Accountant

Megan is one of the younger employees within Borrie who combines her work with studying. A bachelor’s degree in accountancy for theory and, in addition, an internal training for AA in practice means that she quickly gained a lot of experience in accountancy. Before Megan started at Borrie, she worked for several years for one of the larger accountancy firms, so better than anyone she knows the differences between working at ‘the big four’ and at an SME organisation like Borrie. In particular, the flexibility of colleagues is very different.

“Planning is always a challenge in accountancy; at Borrie, a team keeps each other on their toes when it comes to planning, but colleagues take over tasks from you when it becomes clear that the number of planned hours is compromised. Not being so rigid with the planning means you actually get more done. I really like that way of working,” says Megan.

Whereas she was used to being regularly told that there was no slack in the planning and she just had to finish her work within the pre-planned number of hours, colleagues at Borrie do everything they can to work together on assignments as efficiently as possible.

A genuine team spirit is Borrie’s strength; you can always count on good support, and Megan did not recognise this at previous employers. This was also because there was a lot of staff turnover at the large accountancy firm where she previously worked. Megan enjoys visiting clients and working closely with a team. For a number of clients, her duties have expanded due to unforeseen changes in the team, expanding her responsibilities considerably.

These are the moments when Megan knows that she has chosen the most enjoyable profession and it therefore motivates her immensely to study to complete a fine education. It proves to her that there is confidence in who she is and what she does, and that she has learnt a lot in a short time at Borrie.

Knowing that you are taken care of when you think you are not going to make the schedule gives security, which makes you perform better. The door is always open, and then someone is actually there for you.

MEGAN KOCH: Overtime is actually not the issue at Borrie

ROMANA DE BRUIJN: That my choice fell on Borrie for a reason is now certain for me.

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Besides work, Borrie has plenty of time for other fun things

 

"Planning is altijd een uitdaging in accountancy."

Megan Koch

Functie: Assistent – accountant

Megan is een van de jongere collega’s binnen Borrie die haar werk met een studie combineert. Een hbo-accountancy voor de theorie en daarbij in de praktijk een interne opleiding voor AA maakt dat ze al snel veel ervaring heeft met accountancy. Voordat Megan bij Borrie begon, werkte ze een aantal jaren voor een van de grotere accountantskantoren, zij kent hierdoor als geen ander het verschil tussen werken bij ‘the big four’ en bij een MKB-organisatie als Borrie. Met name de flexibiliteit van collega’s is heel anders.

“Planning is altijd een uitdaging in accountancy, bij Borrie houdt het team elkaar scherp op de planning maar collega’s pakken taken van je over wanneer duidelijk wordt dat het aantal geplande uren in het gedrang komt. Niet zo star met de planning omgaan maakt dat je juist meer voor elkaar krijgt. Die manier van werken vind ik erg fijn,” aldus Megan.

Waar ze gewend was regelmatig te horen te krijgen dat er geen speling was in de planning en ze haar werk maar af moest hebben binnen het vooraf geplande aantal uren, doen collega’s bij Borrie er alles aan om zo efficiënt mogelijk met elkaar te werken aan opdrachten.

Een oprecht teamgevoel is de kracht van Borrie, je kunt altijd rekenen op goede ondersteuning en dat herkende Megan bij eerdere werkgevers niet. Dit had ook te maken met het feit dat er veel verloop van personeel was bij het grote accountantskantoor waar ze eerder werkte. Megan gaat graag op bezoek bij klanten en werkt dan nauw samen met een team. Voor een aantal klanten zijn haar taken uitgebreid door onvoorziene wijzigingen in het team, waardoor ze haar verantwoordelijkheid flink zijn uitgebreid.

Dit zijn de momenten waarop Megan weet dat ze voor het leukste vak gekozen heeft en het daardoor enorm motiveert om te studeren voor het afronden van een mooie opleiding. Het bewijst voor haar dat er vertrouwen is in wie ze is en wat ze doet, en dat ze in korte tijd bij Borrie veel geleerd heeft.

De wetenschap dat je wordt opgevangen wanneer je de planning niet denkt te gaan halen, geeft zekerheid, waardoor je beter presteert. De deur staat altijd open, en dan is er ook echt iemand voor je.

MEGAN KOCH: Overwerk is eigenlijk niet de bedoeling bij Borrie

ROMANA DE BRUIJN: Bij Borrie krijg je de vrijheid die je verdient

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Naast werk is er bij Borrie voldoende tijd voor andere leuke dingen