Een personal touch in finance wordt nog leuker wanneer de branche van de opdrachtgever je persoonlijk aanspreekt

Naam bedrijf: Röling Import

Contactpersoon: Marc van Hilst

Functie: CEO

Een personal touch in finance wordt nog leuker wanneer de branche van de opdrachtgever je persoonlijk aanspreekt. Zo is dat het geval voor Diana Clement, die sinds jaren samenwerkt met Marc van Hilst van Röling Import, een importeur van diverse merken damesmode. Een werkbezoek tussen de nieuwste collecties vormt voor een liefhebber van mooie kleding eveneens inspiratie voor kleuren, stoffen en trends van elk seizoen. De samenwerking tussen Diana en Marc zit als een goede jas, die met het verloop van de seizoenen steeds beter past. Omdat Marc zelf een bedrijfseconomische achtergrond heeft is er een vooruitstrevende samenwerking vanwege de ondernemende gedachten van beide kanten.

Waar de samenwerking is begonnen met het uitvoeren van de algemene financiële administratie, heeft Borrie haar takenpakket voor Röling Import aanmerkelijk uitgebreid na een overname, waarbij het bedrijf in het beheer eveneens eigen kledingmerken is gaan voeren. Inmiddels heeft Röling de financiële administratie in eigen beheer, onder begeleiding van Borrie. Als importeur met winkels en eigen producten, waardoor gewerkt wordt met internationale partners, is het belangrijk om op je financiële adviseurs te kunnen vertrouwen. Vanaf het begin van de samenwerking was er een klik die er tot op de dag van vandaag nog steeds is. Marc van Hilst voegt toe dat door de steeds veranderende wetten en regelgeving het accountantsvak de nodige uitdagingen kent maar dat Borrie Accountants steeds probeert om het niet moeilijker te maken dan het is. “In de onderlinge samenwerking, waarbij er regelmatig contact is met de accountants en fiscalisten van Borrie, merken we weinig van die uitdagingen. Op ad hoc vraagstukken wordt altijd adequaat gereageerd, waardoor wij als ondernemer kunnen blijven ondernemen.” Diana merkt daarbij op dat wanneer iemand van zichzelf ondernemend is, dan kun je maximaal bijdragen, alles werkt dan optimaal. Een helder argument voor het goed passen van die warme jas.

Een personal touch in finance wordt nog leuker wanneer de branche van de opdrachtgever je persoonlijk aanspreekt

Tussen Valk Welding en Borrie bestaat al lange tijd een Strong Connection

Een personal touch met een hoger doel

 

Een personal touch in finance wordt nog leuker wanneer de branche van de opdrachtgever je persoonlijk aanspreekt

Our customer: Röling Import

Case with: Marc van Hilst (CEO) and partner Diana Clement

A personal touch in finance becomes even more enjoyable when the client’s industry appeals to you personally. Such is the case for Diana Clement, who has worked for years with Marc van Hilst of Röling Import, an importer of various brands of women’s fashion. For a lover of beautiful clothes, a working visit among the latest collections also provides inspiration for colours, fabrics and trends of each season. The collaboration between Diana and Marc is like a good jacket, fitting better and better as the seasons go by. As Marc himself has a business background, there is a progressive cooperation because of the entrepreneurial thoughts of both sides.

Whereas the cooperation started with performing general financial administration, Borrie significantly expanded its range of tasks for Röling Import after a takeover, in which the company also started running its own clothing brands. Röling now has its own financial administration under Borrie’s supervision. As an importer with shops and its own products, working with international partners, it is important to be able to rely on your financial advisers. From the beginning of the cooperation, a click is still there today. Marc van Hilst adds that because of the ever-changing laws and regulations, the accountancy profession has its challenges but Borrie Accountants always tries not to make things harder than they are. “In the mutual cooperation, where there is regular contact with Borrie’s accountants and tax specialists, we notice little of those challenges. Ad hoc issues are always responded to adequately, allowing us as entrepreneurs to continue doing business.” Diana also notes that when someone is entrepreneurial by nature, then you can contribute maximally, everything works optimally then. A clear argument for fitting that warm coat well.

A personal touch in finance becomes even more fun when the client’s industry appeals to you personally

A Strong Connection has long existed between Valk Welding and Borrie

A personal touch with a higher purpose