"Naast werk is er bij Borrie voldoende tijd voor andere leuke dingen."

Gwenn Bakker-van den Ouweland

HR Consultant

As HR adviser, Gwenn Bakker van den Ouweland is responsible for providing services in the field of Personnel and Payroll at Borrie. Besides financial and tax advice, Borrie has the knowledge and skills to provide complementary support in the payroll and personnel administration of clients. Knowing that personnel costs are always a major expense item, Gwenn enthusiastically dives into various HR issues for clients such as absenteeism guidance and reintegration or the documentation surrounding the bound legal laws and regulations. Support in HR projects, such as drafting a staff handbook, (re)writing an absenteeism protocol or setting up or renewing the assessment system, are a daily part of her tasks.

The variation of the different collective labour agreements of companies in various industries makes her profession always fascinating and interesting. For entrepreneurs, doing business is often the core business but the human side in terms of personnel is sometimes quite complicated and that is where the challenge lies for Gwenn.

Internally, she actively engages with the team of professionals to create support for all the specific HR opportunities Borrie now offers. She finds it important that Borrie remains an attractive and good employer. You are not a number at Borrie; there is always room for personal growth, both in the business and personal fields. For that, it is relevant to design your working environment in such a way that there is enough room for a good work-life balance so that personal goals can also be pursued at your own pace. In this regard, Gwenn notes that there is plenty of time for other fun things besides work at Borrie.

MEGAN KOCH: Overtime is actually not the issue at Borrie

ROMANA DE BRUIJN: That my choice fell on Borrie for a reason is now certain for me.

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Besides work, Borrie has plenty of time for other fun things

 

"Naast werk is er bij Borrie voldoende tijd voor andere leuke dingen."

Gwenn Bakker-van den Ouweland

Functie: HR-adviseur

Als HR-adviseur is Gwenn Bakker van den Ouweland bij Borrie verantwoordelijk voor de dienstverlening op het vlak van Personeel en Salaris. Naast financieel en fiscaal advies heeft Borrie de kennis en kunde in huis voor een complementaire ondersteuning in de salaris- en personeelsadministratie van opdrachtgevers. Met de wetenschap dat personeelskosten altijd een belangrijke kostenpost zijn, duikt Gwenn enthousiast in diverse HR-vraagstukken voor opdrachtgevers zoals verzuimbegeleiding en re-integratie of de documentatie rondom de gebonden juridische wet- en regelgeving. Ondersteuning in HR-projecten, zoals het opstellen van een personeelshandboek, het (her)schrijven van een verzuimprotocol of het opzetten of vernieuwen van de beoordelingssystematiek, vormen een dagelijks onderdeel van haar takenpakket.

De variatie van de verschillende Cao’s van bedrijven in diverse branches maakt dat haar vak steeds boeiend en interessant is. Voor ondernemers is het ondernemen vaak de core business maar juist de menselijke kant op het vlak van personeel is soms best ingewikkeld en daar ligt voor Gwenn de uitdaging.

Intern zet ze zich actief in bij het team van professionals voor het creëren van draagvlak van alle specifieke HR-mogelijkheden die Borrie inmiddels biedt. Ze vindt het belangrijk dat Borrie een aantrekkelijke en goede werkgever blijft. Je bent bij Borrie geen nummer, er is altijd ruimte voor persoonlijke groei, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Daarvoor is het relevant je werkomgeving zo in te richten dat er voldoende ruimte is voor een goede werk/privé balans zodat ook persoonlijke doelen in eigen tempo nagestreefd kunnen worden. Gwenn merkt daarbij op dat er naast het werk bij Borrie voldoende tijd is voor andere leuke dingen.

MEGAN KOCH: Overwerk is eigenlijk niet de bedoeling bij Borrie

ROMANA DE BRUIJN: Bij Borrie krijg je de vrijheid die je verdient

GWENN BAKKER-VAN DEN OUWELAND: Naast werk is er bij Borrie voldoende tijd voor andere leuke dingen